Těší mě, že jste zavítali na mé stránky. Díky více než dvacetileté praxi jsem si osvojil německý jazyk jako svůj druhý rodný jazyk a proto mohu nabídnout kvalitní odborné překlady z českého do německého jazyka a naopak. Taktéž nabízím překlady z jazyka slovenského do jazyka německého.

Pokud si objednáte mé služby, získáte:

-          přímý kontakt s překladatelem (překlady provádím sám, nezadávám dál např. studentům apod.)

-          rychlost (jsem Vám k dispozici každý den, v případě potřeby i ve dny pracovního volna)

-          odbornost (nabízím nejen běžné překlady, ale i odborné překlady – viz odbornost)

-          kvalita (Váš protějšek dobře porozumí, co jste mu chtěl sdělit)

-          zkušenosti (více než dvacetiletá každodenní praxe s německým jazykem)